Schulden saneren klinkt prettiger dan faillissement. Dat is het ook . . . In deze fase doen wij er alles aan om een faillissement te voorkomen.

De belangrijkste schuldeisers zijn veelal crediteuren, belastingdienst en de bank. En in die volgorde moeten de problemen ook aangepakt worden. Vooraf hebben wij samen met de ondernemer al bepaald welke koers we gaan varen en een stappenplan gemaakt. Een stappenplan kan de indruk wekken dat het plan voor iedereen bestemd is. U weet wel beter. Of we saneren de schulden en voorkomen daarmee een faillissement of we gaan direct voor een doorstart na faillissement. Dat is mede bepalend voor onze houding en opstelling in onderhandelingen met schuldeisers.

Saneer uw schulden bij crediteuren

Lastige crediteuren kunt u het beste afhouden door het verkopen van mooie praatjes en loze beloften. Als dat niet meer helpt beantwoordt u de telefoon gewoon niet meer. Dat is natuurlijk een grapje, maar we zien dit gedrag bij heel veel ondernemers. Bij financiële krapte is het moeilijk om crediteuren op tijd te betalen. En om van het gezeur af te zijn worden de crediteuren die het hardst schreeuwen vaak het eerst betaald, terwijl ze voor de continuïteit niet altijd belangrijk zijn. De juristen van MKBcrisisadvies.nl zijn experts in het saneren van schulden bij crediteuren. Daarbij is communicatie van groot belang. Alleen onze juristen spreken nog met de crediteuren en alleen wij maken (eventueel) betalingsafspraken. Ons primaire doel is om de schulden bij alle crediteuren af te kopen tegen finale kwijting. Dat kan ineens, maar dat kan ook in fases. Dat kan binnen enkele dagen, maar ook binnen enkele weken en zelfs binnen enkele maanden. De schulden bij crediteuren saneren wij middels een zogenaamde “stille sanering”. Ondanks dat deze methode heel veel werk met zich meebrengt, een crediteur laat zich ook niet zomaar het bos insturen met een aardig verhaal, zijn de resultaten verbluffend goed. Door de crediteuren inzage te geven in het overlevingsplan kiezen de meeste (ruim 79%!) om genoegen te nemen met een betaling tegen finale kwijting. In veel gevallen worden uw schulden afgekocht (tegen finale kwijting) voor minder dan 30% van de oorspronkelijke vordering. Een crediteur heeft liever iets dan niets en bovendien kan de relatie voor de toekomst worden bestendigd.

Saneer uw schulden bij de belastingdienst

Belastingschulden hebben is geen probleem, wel het niet bijhouden van lopende verplichtingen, althans dat is de mening van de belastingdienst en daar maken wij natuurlijk gepast gebruik van. Op het moment dat er belastingschulden ontstaan moet er een betalingsregeling worden getroffen en een melding worden gedaan van betalingsonmacht. Onze ervaring leert dat er met de belastingdienst goede afspraken kunnen worden gemaakt. Wel onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat afspraken ook worden nagekomen. Wanneer onverhoopt blijkt dat de gemaakte afspraken niet kunnen worden nagekomen communiceert MKBcrisisadvies.nl dat onmiddellijk met de belastingdienst. Daarmee houden we de vertrouwensrelatie in ieder geval in stand. Ook bij de belastingdienst is het fenomeen van het afkopen van belastingschulden bekend. Natuurlijk gaan ze zo maar niet op ieder voorstel in. Maar de regel dat de fiscus altijd 50% meer moet krijgen dan de concurrente crediteuren is in de huidige tijd geen vast uitgangspunt meer. Dus ook de belastingdienst wil –onder bepaalde omstandigheden- water bij de wijn doen en een (belangrijk) gedeelte van de schulden kwijtschelden.

Saneer uw schulden bij de bank

Informeer de bank altijd ruim van tevoren over uw financiële problemen. Doe dat niet zelf, maar samen met een ervaren jurist van MKBcrisisadvies.nl. De bank dreigt vaak met het opzeggen van het krediet of heeft dat soms al gedaan. De bank heeft maar één doel en dat is om haar schade te beperken. Werk met de bank mee waar nodig, maar weiger dingen te doen waar u niet achter staat. Teken in dit stadium ook niet meer privé mee, ondanks dat het water aan uw lippen kan staan. Ondanks dat banken het niet zullen toegeven zijn er tegenwoordig prima afspraken te maken voor het afkopen van de schulden. Die onderhandelingen verlopen nooit soepel, maar het resultaat is toch dat in meer dan 40% van de gevallen de bank een voorstel tegen finale kwijting accepteert.

ZZP’er, eenmanszaak of BV in nood? Neem contact op voor advies over schuldsanering!

Landelijk netwerk met regio-adviseurs in:
Rotterdam, Middelburg, Amsterdam, Hoofddorp, Arnhem, Utrecht, Breda, Almere, Zwolle, Eindhoven, Maastricht, Weert, Groningen, Heerenveen, Hoogeveen, Apeldoorn, Leeuwarden, Alkmaar, Venlo, Zoetermeer

 

Voor een adviesgesprek
Bel nu 085 06 66 699